SPONSORS

Nadácia ESET supported FGE with

Project Mini-Erasmus – November 2016: 2.000,- EUR
Project Mini-Erasmus – November 2017: 2.000,- EUR

Project Lead Up 2016: 3.300,- EUR
Project Lead Up 2017: 3.000,- EUR
Project Lead Up 2018: 3.000,- EUR

Project Back from Abroad 2017: 3.000,- EUR

Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis supported FGE with

Project Lady Up 2017: 1.500,- EUR 

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu supported FGE with

Project No need for NEET! 2017: 13.320,- EUR 

We were supported also by

Financial support 150,- EUR: Final Event – Lead Up 2016

Financial support 250,- EUR: Brussels Work Trip

Ivan LIHOTSKÝ

Financial support 200,- EUR: Brussels Work Trip

Alexandros VASSARAS

Financial support 150,- EUR: Aachen Work Trip