Dominika ĎAĎOVÁ
Wake Up
Social Media Editor

Dominika je študentkou prvého ročníka marketingovej komunikácie na FMK UCM  v Trnave.  Počas štúdia na strednej škole písala do školského časopisu a podieľala sa na organizovaní rôznych podujatí. Do FGE sa pridala len nedávno a je najmladšou členkou celého nášho tímu. Keďže chce  získať nové skúsenosti v obore, pripojila sa k nášmu PR tímu, kde môže naplno využívať svoju kreativitu.