Michal Kuciak – HR Manager

Michal Kuciak – HR Manager

Čo ťa k nám privialo – ako si sa dozvedel o FGE a ako prebiehalo tvoje prijímanie? Dozvedel som sa o tom tak, že projekt Mini-Erasmus bol projektom bývalých členov organizácie ESN, ktorej súčasťou som bol aj ja. Nakoľko prvý ročník nebol na Univerzite...
Alžbeta Sekáčová – Event Manager v projekte Lady Up

Alžbeta Sekáčová – Event Manager v projekte Lady Up

Čo ťa k nám privialo? Ako si sa dozvedel o FGE a ako prebiehalo tvoje prijímanie? V čase, keď som sa dozvedela o FGE som spolu s ďalšími stážistami v Bruseli pracovala na nápadoch, ako zlepšiť postavenie mladých ľudí na trhu práce v Európskej únii. FGE ako nezisková...
Marcela Vrabcová – nová líderka projektu Lead Up

Marcela Vrabcová – nová líderka projektu Lead Up

Marcela, čo ťa k nám privialo? Ako si sa dozvedela o FGE a ako prebiehalo tvoje prijímanie? K FGE som sa pripojila, lebo už počas školy som dobrovoľničila v TT a po presťahovaní do BA som v tom chcela pokračovať. Matúš dal na mládežnícku fb stránku info, že hľadajú...
Matúš Jarolín – predseda a zakladateľ organizácie

Matúš Jarolín – predseda a zakladateľ organizácie

Prečo si sa rozhodol založiť organizáciu Future Generation Europe? Čo ťa k tomu motivovalo? Dôvodom pre začiatok všetkého bola tá istá motivácia, ktorá je tu dodnes. Zanechať za sebou niečo lepšie ako dlhy u exekútora a splatenú hypotéku, ovplyvniť iný ľudský život a...