Barbara HÁBEROVÁ
Lead Up
Communications Coordinator

Barbara je študentkou medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri škole pôsobí aktívne v študentskom spolku Center of Nations Slovakia, kde sa podieľa na organizácií diskusií a prednášok. Svoje znalosti z odboru rozširuje účasťou na medzinárodných konferenciách a fórach, ako je napríklad Visegrad Youth Forum. Takisto absolvovala aj výmenný pobyt na Jagelonskej univerzite v Krakowe. Medzi jej záľuby patrí divadlo, literatúra a cestovanie. Za svoje motto pokladá výrok Yodu z Hviezdnych vojen- Do, or not do. There is no try.

LinkedIn – Barbara Háberová