Andrea FAJDOVÁ
Mini-Erasmus
Communications Coordinator

Andrea je študentkou 2. ročníka študijného programu Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte je členkou Rady Združenia študentov, členkou pedagogického a kultúrneho oddelenia, kde spolu s kolegami zastupuje a presadzuje záujmy študentov SvF STU, zaoberá sa zlepšením študijných podmienok, dodržiavaním práv študentov, organizovaním kultúrnych, spoločenských a voľno časových aktivít a podieľa sa na mnohých krátkodobých i dlhodobých projektoch. Prioritne sa však zaoberá propagáciou štúdia a to nielen stavbariny ale aj techniky medzi študentmi stredných škôl na rôznych veľtrhoch a konferenciách. Počas štúdia na gymnáziu pôsobila ako externá pracovníčka a vedúca záujmového útvaru v centre voľného času kde nadobudla skúsenosti čo sa týka práce s mládežou. Už vyše 14 rokov sa venuje bojovým umeniam a 4 roky pôsobila ako inštruktorka. Fascinujú ju knihy inšpiratívnych osobností najmä z oblasti realitného trhu a nehnuteľností. V osobnom aj pracovnom živote sa nechala inšpirovať motivačnou rečou Steva Jobsa: “Keby toto mal byť posledný deň môjho života, budem  spokojný s tým, čo som dnes?” Ak je jeho odpoveď negatívna, vie, že niečo musí zmeniť!