Alžbeta SEKÁČOVÁ
Lady Up
Event Manager

Betka je absolventkou Fakulty managementu UK, na ktorej študovala finančný manažment a európske štúdiá v rámci dvojitého diplomu s francúzskou Univerzitou v Nancy. Počas bakalárskeho štúdia absolvovala ročný študijný pobyt v Nemecku, cez magisterské štúdium zas pol roka študovala na parížskej Sorbonne. Študijné pobyty v zahraničí boli pre ňu motiváciou prihlásiť sa na oficiálnu stáž do Európskej komisie a zažiť to, čomu sa venovala počas štúdia priamo v praxi. Súčasťou Európskej komisie sa napokon Betka stala počas jej posledného ročníka na vysokej škole, keď ako stážistka pracovala na projektoch zameraných na podporu podnikania a inovácií. Počas stáže sa však spolu s ostatnými stážistami z celej Európy začala aktívne venovať aj otázke vzdelávania mladých ľudí, čo ju napokon priviedlo aj ku FGE. Verí, že skúsenosti, ktoré nadobudla doma aj v zahraničí týmto spôsobom môže ďalej posunúť na mladšiu generáciu a inšpirovať mladých na Slovensku k ambicióznym cieľom, ktorých napĺňanie im zabezpečí dlhodobý osobnostný rozvoj. Betka je súčasťou FGE od júla a v organizácii sa venuje najmä budovaniu partnerstiev s firmami a inými organizáciami.

LinkedIn – Alžbeta Sekáčová